Dekubitus

Uzrok nastanka
U etiologiji dekubitusa ono što je bitno spomenuti to je imobilizacija, pritisak na podležucu kost, a bitan faktor u tome je hipestezija odnosno anestezija, smanjena osetljivost ili neosetljivost tog dela tela. Rizicni faktori, kao što su godine starosti bolesnika i dugotrajna nepokretnost (vezanost bolesnika za krevet ili invalidska kolica) mogu ubrzati razvoj dekubitusa. Na rizik za razvoj dekubitusa mogu uticati razliciti spoljašnji i unutrašnji faktori. Od spoljašnjih najvažniji su: neudoban krevet, necista i vlažna koža, sredstva za imobilizaciju, nabori na posteljini i licnom rublju, mesto pritiska proteze, trahealne kanile ili trajnog katetera. Unutrašnji faktori su poremecaji metabolizma i ishrane (pothranjenost i gojaznost), cirkulatorni poremecaji, hronicne i terminalne bolesti, ortopedski problemi, gubitak senzibiliteta kože. Uzimanje nekih lekova iz grupe sedativa, analgetika ili antihipertenziva, koji usporavaju protok krvi, takode se svrstavaju medu ozbiljne rizicne faktore, pa je potreban dodatni oprez.
Klinicka slika
Najcešce se stvara na regijama tela koje su izložene pritisku na tvrdu, mokru i/ili neravnu podlogu, tj. na podrucjima izbocenja koje stvara slabinski deo kicme, sedalna kost, zglob kuka, clanak, kolena ili laktovi, kao i na podrucjima na kojima je slabije razvijeno masno tkivo. Zbog pritiska dolazi do slabljenja cirkulacije i posledicno slabijeg dotoka kiseonika i hranjivih materija, pa koža postaje prvo izrazito bleda ili ljubicasto-plava, zatim smeda, tvrda i bezbolna (nekroticna), a na kraju se razvija i ulkus. Prekid cirkulacije stvara povoljno okruženje za razmnožavanje bakterija. Najcešce su Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Actinobacter i Proteus. Iako rana na koži može biti mala, ispod kože može biti razvijen opsežan proces. Razlikujemo cetiri stepena dekubitusa: I stepen – pojavljuje se crvenilo kože koje traje duže od sat vremena nakon prestanka pritiska II stepen- zahvacena je koža, delimicno i potkožno tkivo, praceno stvaranjem mehura III stepen – koža je smede boje, tkivo nekroticno, vidljiv je mišic; uvek je prisutna infekcija IV stepen – stvara se duboki ulkus, mišic je potpuno razoren i vidljiva je kost; uvek je prisutna infekcija.
Lijecenje
Lijecenje dekubitusa podrazumeva multidisciplinaran pristup, koji obuhvata ceo tim lekara razlicitih specijalnosti: dermatologa, hirurga, interniste (kardiologa, endokrinologa), urologa, neurologa, fizijatra i medicinsku sestru. Posebno važnu ulogu ima medicinska sestra, koja uz to što bolesnika neguje, sprovodi i mere prevencije. Zbog svega toga lijecenje dekubitusa spada medu najskuplja lecenja u medicini, a uz to je vrlo zahtevno i dugotrajno. Lijecenje može biti konzervativno i hirurško, a ukljucuje lokalnu terapiju, lecenje infekcije i borbu s predisponirajucim faktorima. Konzervativno lijecenje – svakako treba spomenuti preraspodelu pritiska na kriticnim podrucjima podmetanjem jastucica, primenu zavoja na ugroženim mestima, upotrebu specijalnih antidekubitalnih ležajeva i promenu položaja bolesnika svaka dva sata. Ovaj vid lecenja podrazumeva i svakodnevnu higijenu tela, redovno menjanje posteljine i brigu o naborima na posteljini i licnom rublju. Važna je i pravilna ishrana, uz unos dovoljne kolicine belancevina, vitamina (posebno vitamina A i C), elemenata koji ucestvuju u transportu kiseonika (cink, gvožde, bakar). Kontrola infekcije obuhvata redovnu dezinfekciju rane antiseptikom, kao i opšte mere (uzimanje antibiotika prema antibiogramu). U terapiju dekubitalnih ulceracija svakako spada i primena razlicitih obloga i lokalnih lekova, elektromagnetna terapija, UZV terapija, V.A.C. terapija (lecenje negativnim pritiskom). Hirurško lecenje – sastoji se od radikalnog izrezivanja odumrlog tkiva, ostektomije, tj. uklanjanja upalno promenjenih delova kosti i zatvaranja defekta lokalnim kožnim ili mišicnim režnjevima
ISKUSTVA Nas clan je koristio mast i sprej NIRFOLAN(iz Njemacke) a drugi komprese Suprasorb

Srpsko udruženje za lecenje rana

Hrvatsko udruženje za lijecenje rana

Bosansko udruženje za lijecenje rana

Slovenacko udruženje za lijecenje rana