Projekti

Svi nasi projekti usmjereni su u pravcu poboljsanja polozaja nasih clanova i svih osoba sa invaliditetom. Zato pokusavamo da preko projekata nase clanove informisemo,edukujemo i uklonimo sve prepreke koje im otezavzju zivot

Realizovani projekti:

2015g.

Udruzenje paraplegicara Herceg Novi realizovalo  je 2015 projekat “Edukacija- put do boljeg polozaja osoba sa invaliditetom” uz pomoc Vlade Crne Gore.

U tom projektu smo uradili monitoring pristupacnosti javnih objekata u opstini Herceg Novi.

U saradnji sa Morskim dobrom realizovali smo pristupnu rampu za ulazak u more za osobe sa invaliditetom ispod Titove vile.

Organizovali smo skolu racunara za clanove naseg Udruzenja koju su neki clanovi uz pomoc ovog projekta vec zavrsili.

Pokrenuli smo sajt naseg udruzenja www.paraplegija.com koji sluzi za informisnje ,edukaciju i okupjanje nasih clanova.

Pokrenuli smo inicijativu kod Aerodroma Crne Gore za obiljezavanje parking mjesta na Aerodromu Tivat za osobe sa invaliditetom(sa invalidskim kolicima).

Mi smo pokrenuli inicijativu da se prilagode ulazi u Postu i Banku u Bjeloj i ta inicijativa je realizovana i ti ulazi su prilagodjeni.

U saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore donirali smo kolica i druga ortopedska pomagala clanovima Udruzenja paraplegicara opstine Herceg Novi i drugim zainteresovanim osobaa sa invaliditetom.

U saradnji sa Savezom paraplegicara Crne Gore donirali smo pelene za osobe sa invaliditetom kojima je to potrebno.

2014.

Tokom 2014. godine Udruženje je pokrenulo inicijativa za prilagođavanje objekata osobama s invaliditetom u Opštini Herceg Novi, kako bi se javni objekti i površine učinile dostupnim ovim licima (Poslovnice CKB banke – Šalter Bijela, Pošte – 85343 Bijela).

Takođe, Udruženje je vršilo istraživanje/anketiranje osoba s tjelesnim invaliditetom u svojoj lokalnoj zajednici kako bi utvrdili stavove osoba s invaliditetom o roditeljstvu. Pomenuto istraživanje je dio aktivnosti projekta “Pravo osoba s invaliditetom na roditeljstvo”.
Udruženje je sprovodilo istraživanje o nivou uključenosti osoba sa tjelesnim invaliditetom u društvo Crne Gore, koje je jedna od aktivnosti projekta „Upoređivanje uključenosti osoba sa tjelesnim invaliditetom u društvo Crne Gore.. Za realizaciju ove aktivnosti, pripremljen je Upitnik namijenjen osobama sa tjelesnim invaliditetom. Kako je zapošljavanje jedan od najsnažnijih mehanizama za postizanje društvene uključenosti marginalizovanih grupa, fokuse Upitnika, između ostalog, bila je oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Rezultati ovog Upitnika se koriste u cilju ukazivanja na potrebe osobâ s invaliditetom, kako bi se unaprijedili uslovi i pružila podrška za njihovo veće društveno angažovanje.
Takođe, pokrenuli smo inicijativu prema Javnom preduzeću za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore, kako bi se plaže učinile pristupačnim za osobe s invaliditetom. Kao dio te aktivnosti, posjetili smo posjetili plaže na kojima su postavljene pristupne rampe za ulazak u more, kako bi na licu mjesta utvrdili na kojim plažama osobe s invaliditetom mogu da se kupaju.
Udruženje je tokom 2014. godine zajedno sa Savezom Udruzenja paraplegicara Crne Gore  sarađivalo u realizaciji seminarâ: ,, Seksualnost i reproduktivne sposobnosti žena s invaliditetom“ i “Osobe s invaliditetom i roditeljstvo“, u okviru projekta pod nazivom ,,Pravo osoba sinvaliditetom na roditeljstvo.
Ciljevi ovih seminara su psihološko osnaživanje žena s invaliditetom da prihvate svoju seksualnost i reproduktivne sposobnosti i psihološko jačanje osoba s invaliditetom da se ostvare u roditeljstvu, ako je to njihov izbor. Kroz psihološke radionice učesnici su pričali o svojim iskustvima, stavovima sredine, kako ih drugi doživljavaju, kako sami sebe doživljavaju, šta bi društvo moglo da uradi, a šta oni sami kako bi se desile društvene promjene, koje bi ove teme stavile u pozitivan kontekst.

2013.”Zivot bez barijera”

2012. „Jednaka prava i za paraplegicare Herceg Novog“. Cilj: Zaštita, unapređivanje i ostvarivanje prava i interesa osoba sa tjelesnim invaliditetom u opstini Herceg Novi, unapređivanje njihovog položaja, popravljanje kvaliteta njihovog življenja, pristup svim informacijama koje su im potrebne za svakodnevni život, kao i podsticanje njihove socijalne integracije i psihološko osnaživanje Donator: Opština Herceg Novi.
2012. Udruzenje paraplegicara Herceg Novi je kao partner Udruzenju paraplegicara Podgorica ucestvovalo i uspjesno realizovalo projekat,,Turistička mapa puta osoba s invaliditetom u Crnoj Gori“ Cilj:Podizanje javne svijest o pristupačnosti objekata i javnih površina kretanju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.
2011. „Korak naprijed“. Cilj: Podsticanje poslovne i socijalne integracije osoba s invaliditetom u opstini Herceg Novi. Donator: Opština Herceg Novi.

2010. „Udruzenje paraplegicara Herceg Novi kao informativno edukativni centar“. Cilj: Okupljanje,evidencija,upoznavanje,edukacija i informisanje paraplegicara i drugih osoba s invaliditetom u opstini Herceg Novi. Donator: Opština Herceg Novi.

2006. Program donacije ortopedskih hidrauličnih električnih kreveta. Cilj: bezbjeđivanje specijalnih ortopedskih kreveta i sobnih kolica za članove naseg Udruženja koji su potpuno

U pripremi su:

Skola racunara napredni kurs programiranja

Znanjem protiv diskriminacije

Banjsko lijecenje hiljadu razloga za

Barijere

Barijere su veliki problem za OSI.One mogu biti fizicke i psiholoske

Prijatelji

Prijatelji su svi oni koji pomazu clanovima naseg udruzenja na bilo koji nacin Nekad je dovoljna i blaga rijec
Volonteri

To su ljudi koji dobrovoljno zbog svojih moralnih i duhovnih potreba i saosjecaja sa drugim ljudima pomazu rad udruzenja