Paraplegija, kvadriplegija, parapareza, kvadripareza

Paraplegija, kvadriplegija, parapareza, kvadripareza

su stanja izazvana oštećenjem kičmene moždine. Do oštećenja može doći usled povreda ili oboljenja kičmenog stuba i kičmene moždine. U zavisnosti od oblika povrede, ta stanja se dele na ona sa potpunim prekidom veze mozga i kičmene moždine (paraplegija i kvadriplegija) i na one sa delimičnim prekidom (parapareza i kvadripareza).

Paraplegija – potpuna oduzetost nogu.
Kvadriplegija (Tetraplegija) – potpuna oduzetost i ruku i nogu
Parapareza – delimična oduzetost nogu
Kvadripareza (Tetrapareza) – delimična oduzetost i ruku i nogu

Do Paraplegije dolazi oštećenjem bilo kog dela kičmene moždine u grudnom i slabinskom delu. Što je oštećenje niže više mišića ostaje sa očuvanom aktivnošću. Povrede koje obuhvataju slabinski deo praćene su poremećajem funkcije pražnjenja bešike i creva, poremećajem seskualnih funkcija (funkcijonisanje je uvek moguće, ali sa izmenama, delovi tela koji imaju osećaj mogu biti nove erogene zone, dok je sa plodnošću situacija drugačija-sve zavisu koji su nervni putevi oštećeni) kao i povećanom zategnutošću mišića koji se nalaze ispod nivoa povrede.
Oštećenje kičmene moždine u donjem delu vratnog dela kičmenog stuba daje oštećenje funkcije svih voljnih mišića trupa i donjih ekstremiteta t.j. Kvadriplegiju. Mišići ramenog pojasa kod ovog stanja su očuvani, a broj aktivnih mišića se povećava što je oštećenje niže.

Author: admin