O nama

Udruženje paraplegicara Herceg Novi (povreda kicme,amputirani paraliza) je osnovano 23.06.2006.god. Humanitarna je organizacija koja okuplja osobe sa invaliditetima koji su svoju invalidnost stekli oboljenjem ili povredom kicmenog stuba. Naši clanovi kao posledicu svoje invalidnosti imaju problem sa kretanjem i nalaze se u invalidskim kolicima. Osnovani smo kao nestranacka i neprofitna organizacija. Udruženje paraplegicara Herceg Novi je clan saveza paraplegicara i kvadriplegicara Crne Gore.  Misija udruženja je da se aktivnijim angažovanjem osoba sa invaliditetom i njihovim ukljucivanjem u društvene tokove doprinese poboljšanju uslova života osoba sa invaliditetom. qw Svojim radom promovišemo socijalni pristup invaliditetu gjde su osobe sa invaliditetom korisnici , a ne pacijenti kao što je to bilo u tradicionalnom medicinskom modelu. Naši svakodnevni naporu su upereni ka prevazilaženju predrasuda prema osobama sa invaliditetom koje su glavna psihološka barijera ka stvaranju društva jednakih UCLANJENJE Clan Udruzenja pored nasih hendikepiranih clanova ,roditelja, srodnika i drugih gradana koji mogu i žele doprinijeti radu Udruženja može postati i svaka fizicka i pravna osoba koja je spremna pomagati ostvarivanju ciljeva Udruzenja i unapredenju socijalnog položaja osoba s invaliditetom.

KONTAKT tel.067207242

paraplegicari.hn@gmail.com